Valmennukset


Esimiesvalmennukset

 - Kehitä johtamistaitojasi


Valmennuksessa esimies tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa sekä saa uusia työkaluja arjen johtamistilanteisiin. Esimiestoiminnalla on tutkitusti suuri vaikutus työyhteisön hyvinvointiin, innovatiivisuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Valmennuksessa keskitytään valmentavan johtamistavan käyttämiseen ja oman henkilökohtaisen esimiestyön kehittämiseen.


Tiimivalmennukset

- Nosta tiimin suorituskyky uudelle tasolle


Tiimivalmennuksen avulla saat työyhteisöäsi onnistumaan paremmin yhdessä. Valmennus kehittää sekä tiimiä kokonaisuutena, että sen jäseniä. Valmennuksen tavoitteena on ottaa jokaisen työntekijän voimavarat täysipainoisesti käyttöön ja parantaa jäsenten välistä vuorovaikutusta ja työskentelyä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 


Mentaalivalmennus

- Kehity valmentajan avulla


Mentaalivalmennus auttaa sinua löytämään omat vahvuutesi, parantamaan elämänlaatuasi ja saavuttamaan tavoitteesi. Mentaalivalmennus tukee henkistä kasvuasi ja valmennus suunnitellaan aina sinun omista tarpeista ja tavoitteista. Valmennus on prosessi, jonka aikana käsittelemme uskomuksiasi, arvojasi ja ajattelumallejasi.  Valmennus koostuu valmentajan ja valmennettavan välisistä keskusteluista ja menetelmä on tehokas esim. silloin kun tarvitsee apua omien haasteiden ja kompastuskivien ylittämiseksi. 


Psykologiset keskustelut

-Tukea elämän eri vaiheisiin


Haluatko tehdä muutoksia elämääsi mutta koet olevasi umpikujassa etkä jaksa yksin viedä muutosta läpi.  Keskustelujen avulla voit löytää omat voimavarasi ja kehittymiskohtasi. Keskustelujen tavoitteena on tukea ja avata uusia näkemyksiä oman kasvusi polulla.  


Kaikki valmennuksemme voidaan tarvittaessa järjestää myös virtuaalisesti.