Coacherna Susanna Strömbäck och Marika Lindqvist

VEM ÄR VI?

Drömmen om ett gemensamt företag inom personlig utveckling föddes redan på 90-talet då Marika och Susanna studerade ekonomi på Hanken i Vasa. De upptäckte redan då att de delar ett starkt intresse för människans psyke och holistika välmående.

 

Vår önskan är att hjälpa människor växa till sitt fulla potential. Vi lever idag i ett samhälle med hög takt och höga krav. Fler och fler upplever det svårt att räcka till och orka. Stressen kommer till oss både från oss själva (via våra egna tankar och krav) men även utifrån via vår kultur, våra arbeten och vår livsstil.

 

Vårt företags namn kommer från engelskans We (vi) och sense (känna). Som namnet säger är vi övertygade om att vi ibland behöver stanna upp och känna efter hur vi har det men även att vi behöver goda relationer för att må bra.  

 

Vår mission:

Tillsammans bygger vi ett socialt bättre arbetsliv där varje individ kan blomstra.

 

Våra värderingar:

 • Mod

 • Utveckling

 • Omtanke

 • Gemenskap

 

 

COACHEN MARIKA

 

Marika har kring 20 års erfarenhet från olika arbetsroller i utbildningsbranchen och jobbar just nu som arbetspsykolog. Hon har tidigare jobbat både som utbildare, koordinator och projektledare inom olika utbildningsinstanser. Marika är en visionär och har en naturlig fallenhet för att se människors inneboende potential.  

 

Marikas livsmotto är: "Var nyfiken. Allt kan te sig helt annorlunda ur en annan synvinkel". 

 

Utbildning:

 • Eknonom

 • Psykolog

 • Behörighet inom pedagogik och specialpedagogik

 • Lincens att göra Peili beteendeprofilanalyser

 • Certificat för DISC beteendeprofiler

 

 

COACHEN SUSANNA

 

Susanna har arbetat inom ICT-brancen i kring 20 år och har ansvarat för både produktutveckling, tjänsteinnovation och strategiimplementering. De senaste åren har hon jobbat som HR utvecklingschef inom uppgifter som tangerar kultur, ledarskap och lärande.  Susannas specialintressen är personlig utveckling, coachande ledarskap och arbetskultur.  

 

Susannas livsmotto är: "Det är inte hur du har det, utan hur du tar det". 

 

Utbildning:

 • Ekonomie magister 

 • Kandidat inom utvecklingspsykologi 

 • Mental tränare

 • Business Coach

 • Certificat för DISC beteendeprofiler